آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اجراي پروژه خط ريلي حدفاصل ايستگاه فعلي راه¬آهن شلمچه تا گذرگاه مرزي
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگي کم‌مصرف
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص مبناي محاسبه قيمت براي اعمال تخفيف براي سهام قابل واگذاري به صندوق سرمايه‌گذاري...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ماده واحده تأسيس گروه گسترش و برنامه‌ريزي مراکز و مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه امکان ادامه تحصيل فرهنگيان داراي مدرک معادل در مقاطع تحصيلي بالاتر
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ساماندهي واحدهاي آموزش عالي
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي وقف و امور خيريه
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي توسعه، گسترش و تقويت نهاد مسجد و سامان‌بخشي و راهبري آن
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) الحاقي به تصميم نامه شماره ۱۰۶۹۱/۹۲/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي رحمت اله صادقيان، به عنوان عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار موضوع...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي تورج دهقاني زنگنه به عنوان رييس سازمان هواپيمايي کشوري
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند فرهنگي امنيت عمومي و اجتماعي کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص دارندگان دستگاه¬هاي استخراج رمزارز (ماينر)
۲۲/۰۴/۱۳۹۹