آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۶/۰۳/۱۳۹۶
آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
۰۱/۰۳/۱۳۹۶
آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در...
۲۷/۰۲/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی...
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن...
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
دستورالعمل اجرایی طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای...
۰۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۰۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
۰۸/۱۲/۱۳۹۵
آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
۲۴/۱۱/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل...
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۰۶/۱۱/۱۳۹۵