آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون الحاق یک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین‌نامه کلی فراهمایی‌ (کنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحادیه...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)ـ...
۱۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۴