آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد يک دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبات جلسه پنجاه و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۴۹ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۲کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه استفاده از خدمت برق...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه استفاده از فضا...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
حذف بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۲۲۶/ت۶۲۲۶۳هـ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۲
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارائه رايگان خدمات سرپايي و بستري شيرخواران و کودکان زير هفت سال در مراکز دولتي دانشگاهي
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
تصميم جلسه ۵۹۰ شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تشکيل کارگروه اقتصاد ديجيتال
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تأمين خدمات زمان شبکه ملي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/ ۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف اعتبار...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۲
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني پيله تر ابريشم...
۱۲/۱۲/۱۴۰۲
اساسنامه پست بانک
۱۲/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب خانم حميرا ريگي زيروکي به‌عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انعقاد الحاقيه قرارداد مشارکت احداث، نگه‌داري و بهره‌برداري از قطعه شش آزادراه اروميه...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص هزينه برگزاري بازي¬هاي همبستگي دانشجويان کشورهاي اسلامي در سال ۱۴۰۳
۰۹/۱۲/۱۴۰۲