آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع...
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب...
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۳۹۶
الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۴/۰۶/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی...
۰۸/۰۶/۱۳۹۶