آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي
۲۸/۰۵/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «معرفي يک نفر قاضي براي عضويت...
۲۳/۰۵/۱۳۹۵
اصلاحيه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص بخشنامه «يکنواخت‌سازي اخذ هزينه...
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان...
۰۶/۰۴/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «يکنواخت سازي اخذ هزينه دادرسي...
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخير تأديه
۳۰/۰۱/۱۳۹۵
آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
اصلاح ماده ۳۴ آيين‌نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «عفو به مناسبت ميلاد حضرت...
۱۱/۰۱/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص «قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال...
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت فرا رسيدن سال نو
۱۸/۱۲/۱۳۹۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي به دعاوي موضوع قانون...
۱۸/۱۲/۱۳۹۴
آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده
۰۱/۱۱/۱۳۹۴
آيين‌نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان
۰۱/۱۱/۱۳۹۴