آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تشکيل کارگروه رصد فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌روزآمدسازي سند مهندسي فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌تأسيس کميسيون کارشناسي پشتيباني و کارگروه‌هاي معين اجراي سند مهندسي فرهنگي کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين درخصوص همکاري در زمينه بهداشت و...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحيه ماده۴ قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون مديريت بحران کشور
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون تفسير ماده (۳۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تصويب سندهاي الحاقي(پروتکل‌هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسيون هواپيمايي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت‌خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
قانون الحاق يک ‌بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا ـ اقيانوسيه
۲۵/۰۴/۱۳۹۸