آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۲) آيين¬نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق¬هاي بين¬المللي
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون شکار و صيد
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۹) ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين¬دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه¬گذاري...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۵) آيين نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۱۳) ماده (۴) آيين¬نامه اجرايي جزءهاي (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي (غيرنظامي)
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۲) آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنايع دستي
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم نهاد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاحات آيين‌نامه اجرايي کمک¬هزينه تحصيلي دانشجويي به حافظان و قاريان در سال ۱۴۰۰
۱۱/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه¬ اجرايي جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
۰۴/۰۶/۱۴۰۰