آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کاوه
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شهرکرد
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي دوغارون
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي کازرون
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص واردات کالاهاي پاکستاني يکصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) دلار در مرز استان سيستان و بلوچستان...
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان خليل‌آباد استان خراسان رضوي
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به مساحت (۲۵۰۰) هکتار
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ
۲۹/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه تقسيم کار ملي براي استقرار الگوي اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادي
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص لغو عضويت آقاي جلال ميرزايي در هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي علي درويش¬پور به عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي جعفر آهنگران به عنوان عضو موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ...
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۰۵/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات شرکت ملي صنايع پتروشيمي در توليد پروپيلن و بهره‌برداري از متانول مازاد توليدي...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹