آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «چگونگي رسيدگي به شکايات...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶
آيين نامه اجرايي شرايط و چگونگي مصادره محل نگهداري کالاي قاچاق ممنوع
۱۸/۰۲/۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «يکنواخت‌سازي در اخذ هزينه...
۳۱/۰۱/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
دستورالعمل جنبه‌هاي حفاظتي مراحل معرفي و صدور کارت ضابطان امنيتي
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «معاملات خودرو
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي...
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «تشکيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتي
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت فرا رسيدن...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص تبصره الحاقي به ماده ۳۴۲ قانون آيين‌دادرسي...
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
دستورالعمل فوريت‌هاي قضايي و نحوه عملکرد واحد کشيک
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
آيين‌نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء کميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها
۲۸/۰۶/۱۳۹۵