مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۷۰
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۹
۲۶/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۸
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۷
۱۹/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۶
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۵
۱۴/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۴
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۳
۰۱/۱۱/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۲
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۱
۲۹/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۹
۲۴/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۶۰
۲۴/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۸
۲۱/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۷
۱۰/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۶
۰۹/۱۰/۱۳۹۹