آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات هشتاد و سومين جلسه کارکروه (کميته) دائمي پدافند غيرعامل کشور
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري
۲۶/۰۷/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نفت (شرکت ملي مناطق نفت¬خيز جنوب) نسبت به خريد تعداد هشتاد دستگاه خودروي...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش مصرف آب به مشترکين خانگي در حد الگوي مصرف و پايين‌تر از آن
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت جهاد کشاورزي (اداره کل دامپزشکي استان کرمانشاه) نسبت به خريد سه دستگاه...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال به منظور مديريت بحران، جبران...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نيرو نسبت به خريد (۱۴) دستگاه وانت دو ديفرانسيل و (۱) دستگاه ون توليد...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداکثر ارزش سهام قابل واگذاري به هر يک از مشمولين سهام عدالت جديد
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
دستورالعمل تامين برق اضطراري مراکز حياتي، حساس، مهم و قابل حفاظت
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تغيير رويکرد کشت محصولات...
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تسهيلات بانکي شرکت مادر...
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز براي پشتيباني مسابقات جام جهاني فوتبال در قطر (۲۰۲۲)
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي شمس‌الدين فرزادي پور به عنوان مدير عامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه
۲۶/۰۸/۱۴۰۱