آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین‌نامه...
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اصلاحیه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۰۹/۰۲/۱۳۹۶
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت...
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده۲۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارس زبانان(ایتا)
۱۸/۱۲/۱۳۹۵