آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان واقع در حریم شهر الیگودرز...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تفویض اختیار اعمال تغییرات در چهارچوب، شرح وظایف و...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حریم شیروان ـ خروج روستای خانلق
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهرارومیه ـ انتزاع ناحیه منفصل...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز (الحاق حدود ۱۳۰ هکتار...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (الحاق...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورامین
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق¬العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت¬گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رییس و عضو...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه‌های ارتباطات...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹