آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای...
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی...
۱۰/۱۱/۱۳۹۵
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
۲۸/۰۵/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت...
۲۳/۰۵/۱۳۹۵
اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص بخشنامه «یکنواخت‌سازی اخذ هزینه...
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان...
۰۶/۰۴/۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی...
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه
۳۰/۰۱/۱۳۹۵