آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاحیه روزنامه رسمی درخصوص قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور...
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه...
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
قانون هوای پاک
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵...
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ...
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحیه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸
۲۱/۰۴/۱۳۹۶