آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۹۹۶ و ۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۰۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت از ترخیص کالا براساس اعتبار پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۹) قانون بودجه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان استان اصفهان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رودان استان هرمزگان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میناب استان هرمزگان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۷) اصلاحی آیین¬نامه اجرایی شورای¬ عالی سلامت و امنیت غذایی
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱۴) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح بند (۷) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نقشه گسل‌های شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و...
۳۰/۰۹/۱۳۹۹