آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن علی گلشنی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فهرج استان کرمان
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای انجیره دهستان دراک بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس به شهر شیراز
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستاهای رحمت‌آباد و عباس‌آباد سردار از بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان،...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تغییر محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان لامرد استان فارس
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷هـ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح تبصره‌ ماده (۵) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۴۹ الی ۵۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جریمه تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واریز مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹