آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
الحاق جزء(۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (پ) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
اصلاح ماده(۷) آیین‌نامه اجرایی ماده(۶) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۷