آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه سجل قضایی
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها رای رسیدگی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستوالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه‌قضائی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضائیه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸