آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه¬های اجرایی برای کاهش آلودگی¬های محیط¬زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان آبیک استان قزوین
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بوئین‏زهرا استان قزوین
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق خرید دین کالایی مصالح ساختمانی
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت و یا تعویق اجاره‌بهای اماکن استیجاری به بخش خصوصی در دستگاه‌های اجرایی...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
الحاق بند (۴) به تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ﻫ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح بند (۹) الحاقی به ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح ردیف (۱) جدول شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۹
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تنکابن استان مازندران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خاتم استان یزد
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سردشت استان آذربایجان‌غربی
۱۹/۰۸/۱۳۹۹