آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
۱۴/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص متناسب سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح جزء (ج) بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) شیوه نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۸/۰۷/۱۳۹۹