آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۸/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
۰۱/۰۸/۱۳۹۸