آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور آیت‌الله وحید بهبهانی با رویکرد احیاء بافت...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع با طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت تدوین سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای در محدوده پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع)...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان...
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح‌های جامع مجموعه شهری
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه طالقان
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸