آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجاره¬بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی به...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص محاسبه و پرداخت اسناد ارسالی جابجایی پزشکان درمانی و اعضای هیأت‌علمی تمام وقت جغرافیایی...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشکان و اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل...
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۷۸/ت۵۳۱۲۶ هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶
۲۵/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بندهای (۱) و (۳) تصویب نامه شماره ۹۰۶۷۴/ت۵۶۵۱۳هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۸
۲۵/۰۱/۱۳۹۹