آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل...
۱۴/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۱۳/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
۰۸/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای...
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب...
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
الحاق وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
۳۱/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
۰۵/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۰) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی
۱۵/۰۵/۱۳۹۲