آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت حق عضویت سال‌های ۱۳۹۷(۲۰۱۸) و ۱۳۹۸(۲۰۱۹) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک(IEC)
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۴۶۳۳۸/ت۵۵۵۲۱هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند(و) و جزء‌های(۳ـ۲) و(۴ـ۲) بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم،...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی
۲۸/۰۱/۱۳۹۹