آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
الحاق تبصره به ماده (۳) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
الحاق بند (۱۱) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۱۷/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۲/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
۰۷/۰۳/۱۳۹۳
حذف بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح آئین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (هـ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آئین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی
۱۸/۱۲/۱۳۹۲
الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲