آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح مواد (۳) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی...
۱۴/۰۷/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۳
الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع...
۲۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح جدول ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور
۱۰/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح بند (۷) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
۰۳/۰۶/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۵/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۵/۰۵/۱۳۹۳