آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری...
۱۹/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۰۶/۰۳/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۱) الحاقی ماده (۹) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۳۰/۰۱/۱۳۹۴
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات...
۲۰/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۳/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
۱۱/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین‌نامه اجرائی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین‌نامه...
۱۱/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای...
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها
۱۴/۱۱/۱۳۹۳
تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده...
۰۶/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل...
۰۶/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ
۰۱/۱۱/۱۳۹۳