آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»
۰۴/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
اهداف آموزش عمومی قرآن کشور
۲۷/۰۸/۱۳۹۲
ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲
۲۷/۰۸/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۰۳/۰۶/۱۳۹۲
مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه سند دانشگاه اسلامی
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه سند دانشگاه اسلامی
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور
۲۴/۰۵/۱۳۹۲