آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲
۲۷/۰۸/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۰۳/۰۶/۱۳۹۲
مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه سند دانشگاه اسلامی
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه سند دانشگاه اسلامی
۳۰/۰۵/۱۳۹۲
اساسنامه مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه الحاق یک عضو جدید به اعضای‌حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه‌علمی ـ فناوری پیامبر اعظم(ص)
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسالان
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۱ بخش‌های اول و دوم آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های...
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران
۱۳/۰۵/۱۳۹۲