آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق¬العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت¬گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رییس و عضو...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه‌های ارتباطات...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و انزلی
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین¬نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
ماده واحده آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی؛ ضوابط عضویت دستگاه¬ها در جلسات شورا و کمیسیون¬ها
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مجوز به دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای اجرای آیین‌نامه ارتقای...
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری...
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
اصلاحیه آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی¬ها
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
۱۹/۰۶/۱۳۹۹