آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) شیوه نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۰۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۹
قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت۵۷۸۳۲هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بندهای (۲) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
مصوبه سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹