آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح و تکمیل ماده۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تأسیس شعب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمؤمنین اهواز در برخی از استان‌های کشور
۱۳/۰۵/۱۳۹۳
سیاست‌های اجرایی اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات...
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه یزد
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ارومیه
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه گیلان
۱۰/۰۴/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز
۱۰/۰۴/۱۳۹۳