معرفی مسئولین

  مسئولین روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

   

  سمت 

  نام و نام خانوادگی

   مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره   

  آقای دکتر مجید اکبرپور         

   عضو هیئت مدیره

  آقای دکتر محمود هاشمی نیا

   عضو هیئت مدیره

  خانم سهیلا جلالی

   ذیحساب و مدیر امور مالی  اداری

  خانم سحر غندالی

   معاون امور اداری

  خانم بتول چزانی 

   مدیر فنی چاپ

  آقای محمدرضا ضیغمی

   معاون فنی چاپ

  آقای امیر مومنی رمضانی

   مدیر فناوری اطلاعات

  خانم معصومه سرفراز