Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

گروه جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین یکصدساله جلد (7 )
 شامل قوانین سالهای 1341تا 1344 می‌باشد.
 این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری از حقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یکصدساله جلد( 7)
مجموعه قوانین یکصدساله جلد(8)
 شامل قوانین سالهای 1347_1345 میباشد.
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یکصدساله جلد(8)
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد ( 9) 
شامل قوانین سالهای 1348تا 1350 میباشد.
 این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد (9)
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد(10)
شامل قوانین سالهای 1351تا 1353 می‌باشد.
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری از حقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد (10)
مجموعه قوانین سال 1332 برای اولین بار پس از تصویب ، در تاریخ 1389 به چاپ رسیده است.
 ریال  ۳۰,۰۰۰
مجموعه قوانین سال 1332
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1387 به چاپ رسیده است .
 ریال  ۳,۰۰۰
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون دیوان عدالت اداری درسال 1385 به چاپ رسیده است .
 ریال  ۵,۰۰۰
قانون دیوان عدالت اداری

 

آمار بازدید
۱۰۱۲۴۷ بازدید امروز:
۱۰۱۱۷۰۱ بازدید دیروز:
۷۳۵۲۹۰۲ بازدید کل: