گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور
 ریال  ۲۵,۰۰۰

(یک مجموعه نفیس و ماندگار قوانین و مقررات یکصد ساله کشور)

   شامل یک دوره 11 جلدی قوانین از سال 1285 الی 1353 
   از سال 1353 تا سال 1385 دردست...

مجموعه  قوانین یکصد ساله
 ریال  ۲,۶۰۰,۰۰۰

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
 ریال  ۵۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد (1)
شامل (عصر مشروطیت 1299-1285هجری شمسی) 
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد ( 1)
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات یکصدساله سالهای (1320-1300 هجری شمسی)
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد (3)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله  سالهای (1320-1300 هجری شمسی)
 بخش دوم: 1320-1313ه.ش .این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد( 2)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یک صد ساله ( جلد 11 )

( 1354-1355 ه.ش )

شابک : 6-78-8660-964-978

سال انتشار : زمستان 1392
مجموعه قوانین یک صد ساله ( جلد 11 )
 ریال  ۴۰۰,۰۰۰