Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
قابل توجه مراجعین محترم
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارسال جدیدترین اطلاعات روزنامه رسمی به متقاضیان، اقدام به راه اندازی سامانه ارسال ایمیل/ پیام کوتاه نموده است که لازمه استفاده از خدمات مذکور، عضویت متقاضیان در سایت روزنامه رسمی و شارژ حساب کاربری می باشد. لذا از متقاضیان درخواست می گردد که جهت عضویت در سایت به بخش ثبت نام مراجعه نموده و فرم عضویت را تکمیل، خدمات درخواستی موردنیاز را انتخاب و اقدام به شارژ حساب نمایند.
 
خدمات پيامک روزنامه رسمي
اطلاع رسانی جدیدترین محصولات و انتشارات روزنامه رسمی از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی عناوین قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی ثبت اشتراک مشترکین - آنلاین از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی ثبت اشتراک مشترکین - فیش - پرداخت اولیه از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی ثبت اشتراک مشترکین - فیش - تایید نهایی از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی مشترکین - اخطار انقضا از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی تمدید اشتراک - آنلاین از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی تمدید اشتراک - فیش - پرداخت اولیه از طریق پیام کوتاه
اطلاع رسانی تمدید اشتراک - فیش - تایید نهایی از طریق پیام کوتاه
خدمات ايميل روزنامه رسمي
اطلاع رسانی جدیدترین محصولات و انتشارات روزنامه رسمی از طریق ایمیل
ارسال قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق ایمیل
ارسال آگهی های قانونی منتشره در روزنامه رسمی (روزنامه تهران) از طریق ایمیل
ارسال آگهی های قانونی منتشره در روزنامه رسمی (روزنامه شهرستان) از طریق ایمیل
ارسال مشروح مذاکرات مجلس منتشره در روزنامه رسمی از طریق ایمیل
ارسال نشریه قوانین از طریق ایمیل
ارسال آگهی های مالکیت صنعتی- ادبی و هنری از طریق ایمیل
جهت استفاده از خدمات روزنامه رسمی باید حداقل موجودی موردنیاز را داشته باشید. به عنوان مثال میزان موجودی موردنیاز جهت آگاهی از قوانین و مقرارت منتشره در روزنامه رسمی به شرح ذیل می باشد.

نوع خدمت: اطلاع رسانی عناوین قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق پیام کوتاه
مبلغ ارسال هر پیامک: 500 ریال
راهنمایی: بعنوان مثال جهت استفاده از این سرویس به مدت 3 ماه لازم است حدود 18،000 (هیجده هزار) ریال حساب خود را شارژ نمائید.

نوع خدمت: ارسال قوانین و مقررات منتشره در روزنامه رسمی از طریق ایمیل
مبلغ ارسال هر ایمیل: 5000 ریال
راهنمایی: بعنوان مثال جهت استفاده از این سرویس به مدت 3 ماه لازم است حدود 180،000 (صد و هشتاد هزار) ریال حساب خود را شارژ نمائید.
 
قیمت علی الحساب

مبالغ اعلام شده در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به صورت علی الحساب می باشد