مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۳۲
سه‌شنبه،۱۷ آذر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۱۲
قانون پیشگیری از وقوع جرم