مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۲۲
سه‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۱
رأی شماره‌های ۶۸۶ الی ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس - گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری