آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب...
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۳۹۶
الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۴/۰۶/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی...
۰۸/۰۶/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۲۴/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
۱۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه...
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم
۳۱/۰۴/۱۳۹۶