آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
قانون اعتباراسناد عادی وامهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به‌اعضاء
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۱۰/۰۱/۱۳۹۵