آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات اولین و دومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح تاریخ صدور رأی شماره۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و...
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ـ۱ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفهوم مخالف فراز پایانی بند۲ بخشنامه شماره...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل نجار به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان داراب استان فارس
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقای علی‌اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸