آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۶۹۷ مورخ...
۰۴/۰۶/۱۳۹۷
فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی...
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای احداث و برقی کردن راه‌آهن تهران...
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ستاد ملی سیاست‌گذاری همدان ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)
۳۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص حریم گسل‌های زلزله شهرهای ایران
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فرآیند بررسی طرحها در کارگروههای امور زیربنایی و شهرسازی...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر حر ریاحی
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۲۱۲ هکتار از ساخت...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بدره
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهاباد
۲۹/۰۵/۱۳۹۷