آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص سیاست¬گذاری و برنامه‌ریزی کلان بین دستگاه¬های اجرایی در جهت رسیدگی به...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره¬بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده (۳) زیست محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری
۰۳/۰۲/۱۳۹۹