آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طارم استان زنجان
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان چهار محال و بختیاری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد یونس حقانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه ایمنی در کارگاه‌های سنگبری
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد بیمه تکمیلی ایثارگران
۲۰/۱۲/۱۳۹۷