آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب...
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل...
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عباس رضایی به عنوان استاندار اصفهان
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی نبیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدبه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص انتخاب اعضای موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، انزلی، کیش
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
اصلاح بند «ب» ردیف ۱ـ۲ دستورالعمل اجرایی «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری»
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون صدور چک
۰۵/۰۹/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری...
۰۵/۰۹/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده۱۴...
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدجواد فدایی فتح‌آبادی به عنوان استاندار کرمان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فتح‌الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان
۳۰/۰۸/۱۳۹۷