آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
۰۶/۱۲/۱۳۹۶
قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۰۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
۲۹/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل کشور در برخی از شوراهای عالی
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۰۲/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی
۰۶/۰۷/۱۳۹۶