آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
۲۰/۰۶/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۰۱/۰۴/۱۳۹۵
اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۵
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون جرم سیاسی
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
۰۶/۰۳/۱۳۹۵