آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ـ ۵ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی به...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص مستثنی‌شدن شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی...
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۴۹ الی ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق‌العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره۱ و بندهای جدول شماره۲ ماده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق‌العاده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷