آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه...
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحیه ماده۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیونهای پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره‌های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان
۱۲/۰۶/۱۳۹۸