آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص لازم‌‌الاجراءشدن ماده (۱۲) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی¬ها (موضوع ماده...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی)
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت های سهامی برق منطقه ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
۲۰/۰۴/۱۳۹۸