آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: با موضوع ابطال بند ۶ ماده واحده مصوبه شماره ۴۳۷۲/۹۱/۳/ش...
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای...
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۳۲۰ الی ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (۱) الی (۴) بخشنامه شماره...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
لغو تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه شهر نطنز
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلزار
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورزنه (الحاق...
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تدقیق طرح مدیریت یکپارچه‌ مناطق ساحلی هرمزگان
۰۵/۰۶/۱۳۹۷