آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع مجموعه شهری همدان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع اعلام انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرمان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه¬های داخلی در...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق¬التولیه و حق¬النظاره و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸