آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب...
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و...
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی...
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
اصلاحیه قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح...
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱ـ۲ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ـ۱۲) از لایحه...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس‌آباد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت مکان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸