آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۲۷/۱۲/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان‌های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه¬بندی گرمسیری در شهرستان¬های کاشان و آران و بیدگل (استان اصفهان) و شهرستان¬...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فاروق شهرستان مرودشت و روستای دهکویه شهرستان لارستان در استان فارس...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رامسر استان مازندران
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رزن استان همدان
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای فال دهستان فال بخش گله‌دار شهرستان مهر در استان فارس به شهر
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی،...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۶/۱۲/۱۳۹۷