آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴۲) آیین¬نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دومین نشست...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه مجری
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
تسری مصوبات هیأت امنای منطقه۲ پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیرهیأت...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره ۸۵۳۸/۹۴/۵۰۲۰...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداریها برای صدور...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱/۷۴/۷ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
۰۱/۰۸/۱۳۹۸