آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش (با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص) برای واردات کالا (به استثنای خودرو)
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی بجنورد، بوشهر،...
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
۲۴/۰۶/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و...
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص...
۱۵/۰۶/۱۳۹۷