آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۲۹/ت۵۵۲۰۸ک مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
الحاق دو متن به آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۰۹/۰۵/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
۰۴/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق...
۰۴/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر...
۰۴/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه...
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان محمدرضا جلیلیان، علیرضا محفوظی و ابوالقاسم مرادی به عنوان اعضای هیأت...
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۰۳/۰۵/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار
۳۰/۰۴/۱۳۹۷