آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اعطای مدرک تحصیلی به فارغ‌التحصیلان غیرایرانی جامعة المصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۲/۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ستاد...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده در خصوص استفاده از وجوه...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۱۳/۲۱ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ مشاور وزیر...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم تبصره ۴یکصد و بیست و سومین مصوبات...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۳۶ـ ۱۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء دیوان عدالت اداری در خصوص...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳۵ و تبصره‌های آن از سالهای ۱۳۸۹ الی...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۸ ـ ۸) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ ـ ۲۰ تعرفه عوارض و...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷