آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در راستای...
۰۹/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ و بند...
۰۹/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسه شماره ۴۷۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و ۴۷۸ـ...
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرفصل‌های یازده‌گانه موضوع ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،...
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
لغو تصویب نامه شماره ۶۷۶۰۴/ت۵۲۰۵۸هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره الحاقی ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ...
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی
۰۶/۱۰/۱۳۹۷