آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
قانون هوای پاک
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵...
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ...
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحیه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین‌نامه...
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶