آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به‌احداث و بهره‌برداری...
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب اول و دهم در خصوص شرایط استخدام...
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی...
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده...
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های...
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در مورد الحاق فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به فهرست تصویب‌نامه...
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان حوادث غیر مترقبه
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۷