آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹...
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص‌های اجرایی
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبات چهلمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای موردشکایت تحت عنوان...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ماده واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف...
۰۶/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۴/۰۶/۱۳۹۹