آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۳/۵۷۰۹/۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون،...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۲ و ۳۸۵۷۰/۹۲/ص...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یک¬طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (۲) تصویب‌نامه ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبات جلسه سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران
۰۳/۰۷/۱۳۹۸