آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س ـ ۱۶/۸/۱۳۸۰ مدیرکل آموزش...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)
۰۹/۰۸/۱۳۹۷
آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)
۰۹/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط...
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره۱۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه انضباطی «تاکسیدار، تاکسیران، سرویس...
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های...
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷