آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ممسنی استان فارس
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان،...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تغییرنام روستای اسلام‌آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دره‌گشایش مراغه
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر ملارد
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کشکوییه
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۸۳۹/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن...
۲۷/۱۲/۱۳۹۷