آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم‌سازی امکان قانونی...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر سنگان
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر زارچ
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (تغییرکاربری اراضی ناجی‌آباد)
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره سر با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر چابهار
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مدیریت حریم پایتخت
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرین‌رود
۰۵/۰۶/۱۳۹۸