آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۰۶/۱۰/۱۳۹۶
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی
۲۹/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل کشور در برخی از شوراهای عالی
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۰۲/۰۹/۱۳۹۶
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاحیه روزنامه رسمی درخصوص قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور...
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه...
۲۱/۰۶/۱۳۹۶