آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درخصوص همکاری در زمینه بهداشت و...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه‌مشارکت وزارتخانه های مجری طرح‌های ملی درتدوین و اجرای پیوست فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه تشکیل کارگروه رصد فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحیه ماده۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب
۱۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون مدیریت بحران کشور
۰۷/۰۶/۱۳۹۸
قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تصویب سندهای الحاقی(پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۳۱/۰۵/۱۳۹۸